Koop (sw)

Bildkälla: Quit Mumbling

Bildkälla: Quit Mumbling

Jag har noterat att musik som innehåller olika stilarter eller teman ofta tilltalar mig särskilt mycket. Den får gärna ha en “symfonisk” uppbyggnad med växlande teman, med det kan också röra sig om en mer sammansmält form – en slags musikalisk legering. Bra exempel på den förra sorten är musiken på jazzrockgruppen Chicagos tidigare album, liksom Queens fina Bohemian Rhapsody. Ett gott exempel på den senare sorten är den musik som det svenska bandet Koop skapat.

Koop är i flera avseenden ett udda band. Till att börja med är Koop i egentlig mening inte ett band utan en elektronisk musikduo bestående av Oscar Simonsson och Magnus Zingmark. Deras musik är skapad på elektronisk väg genom samplingar i kombination med gästinstrumentalister och gästvokalister. Genom åren har de använt sig av inte mindre än åtta gästvokalister – Ane Brun, Yukimi Nagano, Hilde Louise Asbjornsen, Earl Zinger, Cecilia Stalin, Kristina Jansson, Mikael Sundin och Stephen Simmonds.

Koop kallar sin musik för “romantisk swingtronica”. Den beteckningen uttrycker på ett träffande sätt vad det handlar om, särskilt på de senare albumen. Här kombineras 30-talsswing med elektronik och techno. På albumet Koop Islands skapar man därutöver en karibisk känsla. I samspelet och kontrasten mellan de olika komponenterna uppstår intressant och mycket njutbar musik. Den tycks mig också tidlös. Jag har genom åren från tid till annan återkommit till deras musik, och den har alltid känts opåverkad av tidens tand. Kanske bidrar dess olika komponenter till att den känns tidsmässigt hemlös – eller, om man så vill, hemmahörande i många tidsepoker. Retro, men ändå så modern.

Den som inte lyssnade på Koop när det (senast) begav sig bör definitivt göra det nu. De har gjort fyra album – Sons of Koop (1997), Waltz for Koop (2002), alternativa mixningar och tagningar av Waltz for Koop (2004) samt Koop Islands (2006). Det återstår att se om det kommer fler. Jag rekommenderar framför allt Waltz for Koop från 2002 samt Koop Islands från 2006. Här är några exempel från dessa båda.

Waltz for Koop

Summer Sun

Soul for Sahib

Relaxing at Club F****n

Koop Island Blues

Let’s Elope

Whenever There Is You

1 Thought.

  1. Pingback: Behov av musik – Musik.pm

Comments are closed.