Från Hiromi Uehara till Maria Rita (sw)

Hiromi Uehara

Två år

Den 27 september 2012 publicerades den första texten på denna webbplats – Musik.pm. Det är idag två år sedan. Den första texten handlade om den japanska jazzpianisten Hiromi Uehara, och den senaste om den brasilianska sångerskan Maria Rita. Under de två åren har en Facebook-sida och ett Twitterkonto med samma namn tillkommit.

Kort varudeklaration: På webbplatsen finns texter om musik med lyssningstips – vanligen med en artist i fokus – och även en samling länkar till udda videoklipp som jag av ett eller annat skäl vill visa vägen till. Både texterna och länkarna tillkommer i långsam takt. Min ambition är inte att producera nyheter varje dag. Jag letar och väljer noggrant, och publicerar när jag har tid. Med några få undantag försöker jag hålla mig lite vid sidan av, men inte alltför långt ifrån, den musikaliska allfarvägen. Mycket av det som speglas är inte välkänt i Sverige.

Bildkälla: Listal

Facebook-sidan länkas till alla nyheter på webbplatsen, men också andra musiklänkar syns där. De speglar de vägar mitt letande och lyssnande för mig in på, vägar som så småningom ibland resulterar  i en text på Musik.pm. Uppdateringarna på Facebook och Twitter följs åt.

Välkommen att följa Musik.pm även i fortsättningen!